ក្មេងវ័យ 14ឆ្នាំ ដែលមានឈ្មោះថា Maxwell Day មកពីទីក្រុង London ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ដែលបានបំបែក នៅកំណត់ត្រាពិភពលោកមួយដែលពាក់ពន្ធ័ នឹងការបង្វិលជើង។ ពីមុនកំណត់ត្រានេះ ត្រូវបានគ្រប់គ្រង់ដោយ​លោក Moses Lanham ដែលអាចបង្វិលជើងបានរហូតបានទៅដល់ 120 ដឺក្រេ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់ Maxwell វិញ គឺគាត់អាចបង្វិលជើងខាងស្តាំរហូតដល់ទៅ 157 ដឺក្រេ និងជើងខាងឆ្វេងបង្វិលបាន 143 ដឺក្រេ។ បើចង់ដឹង​កាន់​តែច្បាស់ថា Maxwell បង្វិលជើងបានយ៉ាងណា អាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបាន៖

Maxwell Day
Moses Lanham