សម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងក្របខណ្ឌកំពូលរបស់បារាំងរវាងក្រុម Lyon និង Toulouse។ ដោយក្នុងការ ប្រកួតនេះ ក្រុម Lyon លុតក្រុម Toulouse រហូតដល់ទៅ 4គ្រាប់។ ក្នុងចំណោម 4គ្រាប់នោះ​គឺរកបាន ដោយកីឡាករ Christophe Jallet, Maxwel Cornet និង Depay (2 គ្រាប់)។ លើសពីនេះទៅទៀង 2​គ្រាប់ របស់ Depay គឺមានមួយគ្រាប់ជាការស៊ុតបាល់ពីពាក់កណ្តាលតារាង។ គួរបញ្ជាក់ថា Depay ត្រូវបានផ្លាស់ មកលេងអោយ Lyon បាន 9ប្រកួតហើយ នឹងអាចរកបាន 5គ្រាប់ផងដែរ។