បង្ហាញកាតសិស្សចំនេញ ២ដុល្លារភ្លាមពី ផិបភើរ ឡាញ់

ផិបភើរ ឡាញ់ ( Pepper Lunch )

Pepper Lunch
Pepper Lunch

ហាងមួួយដែលបានលេចមុខឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជា យើង បានផ្តល់ជូននូវ ឈុត​អាហារ​ជាច្រើន​ចម្អិន​ស្រស់ៗ រហ័ស មាន​អនាម័យ​ និង​ស្តង់ដារ ។ ហើយក៏មានមនុស្សភាគច្រើនបានស្គាល់រួចមកហើយ ដែលមានឈ្មោះ ថា​ផិបភើរ ឡាញ់ ( Pepper Lunch ) ។

Pepper Lunch
Pepper Lunch
Pepper Lunch
Pepper Lunch

គ្រាន់តែ​ឈាន​ជើង​ចូល​ក្នុង​ហា​ង ផិបភើរ ឡាញ់ ( Pepper Lunch ) ភ្លាមលោកអ្នកគ្រាន់តែដើរចូលកុម្ម៉ង់ ​ឬ អ្នកបម្រើ​ភ្ញៀវ​បាន​យក​ម៉ឺនុយ​មក​បង្ហាញ​ពី​ប្រភេទ​មុខម្ហូប​នីមួយ​ៗ ដែលមានអាហារជាឈុត ដែលមានលក្ខណះថ្មី ប្លែកសំរាប់ ប្រជាជនខ្មែរយើង ។​

Pepper Lunch
Pepper Lunch
Pepper Lunch
Pepper Lunch

សំរាប់ហាងនេះ ​​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅលើ​ប្រភេទអាហារឈុតជប៉ុន​ដែល​មាន​រសជាតិ​ដើម​ពិត​ៗ​ និង​មុខម្ហូប​ប្រភេទ​ជា​បាយ មី​ឈុត​ សាច់បន្លែនៅក្នុងចានតែមួួយ កាន់តែពិសេស គឺជាមួយកំដៅ ចានដែក ដែលដុតកំដៅ ដល់ទៅ ២៦០°C ក្នុងរយះពេល ៧០ វិនាទី ដែលអាចកំដៅអាហាររបស់អ្នកបានទៅដល់ ២០នាទី ឯណោះ ។

Pepper Lunch
Pepper Lunch
Pepper Lunch
Pepper Lunch

ហាង Pepper Lunch Cambodia
Tel: 010 700 178 – 010 800 178 – 070 900 178
ទីតាំង៖ #PepperLunchBokor #PepperLunchAeon #PepperLunchCitymall

វីដេអូ