នារីៗ​រៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាអោយត្រូវនឹងរដូវក្តៅនេះ?​

Summer Outfit 2017

0
1532
A Mo Casting

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំកាន់តែខិតជិតមកដល់ តែក៏ស្របនឹងរដូវក្តៅក៏មកបណ្តើរៗដូចគ្នា ដូច្នេះមិត្តនារីៗយើងត្រូវការស្លៀកពាក់តម្រូវយ៉ាងណាអោយសាកសមនឹងអាកាសធាតុដូចគ្នា ។ ដូច្នេះខាងក្រោមគឺជាវីដេអូណែនាំពីការស្លៀកពាក់បែបងាយៗ អោយទទួលអារម្មណ៏កុំអោយខ្លនឯងស្អុះស្អាប់ និិងស្រួលខ្លួនផងដែរ។

A Mo Casting A Mo Casting A Mo Casting

ប្រភព៖​ Youtube Channel Koh Santepheap TV