នៅក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុម Real Madrid នឹងក្រុម Leganes កាលពីយប់មិញនេះ។ ក្រុម Real Madrid អាចឡើងមកឈរនៅកំពូលតារាង La Liga វីញហើយ បន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុម Leganes ក្នុងលទ្ធផល 4-2។ នៅក្នុងការប្រកួតនេះ កីឡាករ Rodriguez ក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តផងដែរ ខណៈពេលដែលគ្រូ បង្វឹក Zidane បានផ្លាស់ប្តូរគាត់ចេញ។ គាត់មានការខឹងយ៉ាងខ្លាំង ដោយមិនបានធ្វើការចាប់ដៃជាមួយ Zidane។ លើសពីនេះទៅទៀតគាត់ក៏បានដាល់ជញ្ជាំងកន្លែងអង្គុយមួយដៃផងដែរ។

https://www.youtube.com/watch?v=5w9deEkUnhQ