គួរជ្រើសរើសវ៉ាលីប្រភេទណាសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់

0
1672

សម្រាប់មិត្តយុវវ័យ ដែលចូលចិត្តធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស ហើយកំពុងតែស្វែករកនៅវ៉ាលី ដែលមាន ច្រើន ជំរើស និងអាចដាក់សំភារៈបានច្រើន។ ថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់ KSPG.TV នឹងណែនាំអំពី វ៉ាលី ម៉ាក Victorinox ដែលអាចរៀបចំសំភារៈនៅក្នុងនោះតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក។ លើសពីនវទៅទៀត គឺយើងអាច រៀបបានច្រើនថ្នាក់ទៀតផង ហើយនឹងមានខ្សែរិបរាងអក្សរ X ដែលអាចសង្កត់សំលៀក បំពាក់នៅក្នុងវ៉ាលីបាន ណែនល្អ។ ចំនុចពិសេសមួយទៀតរបស់ វ៉ាលី គឺមានរូតដែលអាចអោយយើង ពង្រីកនៅទំហំរបស់វាបានយ៉ាង ងាយ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ វ៉ាលីប្រភេទនេះក៏មានកន្លែងសម្រាប់ដាក់ អាវធំផងដែរ។ នឹងចំនុចសំខាន់ចុង ក្រោយ គឺយើងមិនចាំបាច់ស្ពាយកាបូបតាមខ្លួនទៀតទេ ពីព្រោះ វ៉ាលី Vitorinox ម៉ាក់នេះ គឺផលិតឡើង ដោយមានបំពាក់មកជាមួយនៅកន្លែង ដែលអាចភ្ជាប់កាបូប ស្ពាយតែម្តង។ ដូច្នេះ សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តដែល ត្រូវការដាក់សម្ភារៈច្រើន គួរតែនឹកដល់ Victorinox។