តារាចម្រៀងសំនៀងលួងលោមលោក ហេង ពិទូ បានបញ្ចញបទចំរៀងមួួយបទដែលមានចំនងជើងថា​អេម៉ារាវើយឆ្នាំថ្មី ២០១៧ សំរាប់អបអរឆ្នាំថ្មី។ ចង់ដឹងថាពិរោះយ៉ាងណាសូមស្តាប់ទាំងអស់គ្នា។

ប្រភព៖​ YouTube Channel Pitu Heng