អបអរឆ្នាំថ្មី បទថ្មីពី Adda Like អោយបែកមេដៃ ម្តងមើល៎

Adda - Like អោយបែកមេដៃ

Adda-Like អោយបែកមេដៃ

ម្ចាស់បទ នៅទីនេះមានមនុស្សខូចចិត្ត បានចេញនៅបទថ្មីរបស់ខ្លួនមួយទៀតហើយ ដែលមានចំណងជើង ថា​ Like អោយបែកមេដៃ។ បទថ្មីនេះទើបតែចេញក្តៅៗ ហើយជាបទកន្រ្តាក់អារម្មណ៍ទៀតផង ដែលគាត់សរសេរនៅលើបណ្តាញសង្គម Facebook ជាបទនិពន្វថ្មីរបស់នាង និង ជាការអបអរឆ្នាំថ្មីផងដែរ។

ប្រភព៖ YouTube Channel Adda Angel