រៀបចំដូចនៅមាត់សមុទ្រហ្មង Color Cup-The Beach កន្លែងថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា

ហាង Color Cup-The Beach

0
701

លឺតែឈ្មោះ Color Cup សម្រាប់យុវវ័យច្បាស់ជាមានអ្នកស្គាល់រួចមកហើយ ជាមួយនឹងហាងដែលល្បីឈ្មោះជាច្រើនឆ្នាំមួយនេះ។​ ដោយសារតែមានការគាំទ្រខ្លាំង បច្ចុប្បន្នColor Cup មានរហូតដល់ទៅ ៣សាខា ដែល Color Cup-The Beach នេះជាសាទី៣ និងមានការរៀបចំអោយមានបរិយាកាសដូចនៅមាត់សមុទ្រ។

ហាង Color Cup-The Beach
ហាង Color Cup-The Beach

ចេញពីធ្វើការ អស់កម្លាំងចង់រកន្លែងជួបជុំជាមួយក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ ក្រុមការងារអីហ្នឹង អាចណាត់គ្នាមក Color Cup-The Beach មកទទួលយករសជាតិម្ហូបឆ្ងាញ់ បរិយាកាសល្អ ជាពិសេសក៏មានជាមួយនឹង ការប្រគុំតន្ត្រីកំដរអារម្មណ៍ពីតារាចម្រៀងសំនៀងពិរោះៗប្រចាំហាងថែមទៀត។

ហាង Color Cup-The Beach
ហាង Color Cup-The Beach

ស្គាល់កន្លែងថ្មីបែបនេះហើយ កុំភ្លេចមកណាដូចថាចឹងម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ បរិយាកាសល្អ កំពុងរងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នា។ ទីតាំងColor Cup-The Beach ស្ថិតនៅនៅ Grand Phnom Penh នៅជិតក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មថ្មី៕

ហាង Color Cup-The Beach
ហាង Color Cup-The Beach

ហាង Color Cup-The Beach
ម៉ោងបើកលក់៖ ៥ល្ងាច – ១២យប់
លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 233 020 / 076 2222 396
ទីតាំង៖ Color Cup មាន 3 សាខា
សាខាទី 1 color cup Cambodia នៅខាងក្រោយសាលាយុគន្ធរ នៅលើផ្លូវ 292 កែង 105
សាខាទី 2 color cup Riverside នៅខាងជ្រោយចង្វារ បណ្តោយផ្លូវទៅសណ្ធាគារ សុខា
សាខាទី 3 color cup the beach នៅ Grand Phnom Penh នៅជិតក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មថ្មី
ផែនទី៖ https://maps.app.goo.gl/U5LzaGavzAxjaiVK6
ចំណត៖ ឡាន, ម៉ូតូ