ប្រសិនបើនិយាយអំពីការធ្វើដំំណើរ គឺយើងនឹងនឹកអំពីពីមធ្យោបាយជាច្រើន រួមមាន កង់ ម៉ូតូ ឡាន រថភ្លើង កាប៉ាល់ និងយន្តហោះ។ នៅថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារ KSPG.TV នឹងបង្ហាញអំពីវីដេអូមួយ ដែលបាន បង្ហោះនៅក្នុង​បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។​ នៅក្នុងវីដេអូនេះ គឺបង្ហាញអំពីសកម្មភាពក្នុងការបើកបរ យន្តហោះ និងសកម្មភាព​របស់អ្នកបើកបរ ដែលយើង តែងតែហៅថា Pilot ក្នុងការចុះចតយន្តហោះ។ បើចង់ដឹងថាវីដេអូ ក្នុងការបញ្ជា​យន្តហោះ គួរអោយទាក់ទាញយ៉ាងណាអាចមើលវីដេអូខាងក្រោមបាន៖