នៅក្នុងជំនួបរវាង Everton និងក្រុម Leicester City កាលពីយប់មិញនេះ ត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល ម្ចាស់ផ្ទះ Everton លុត​ទៅលើកក្រុមភ្ញៀវ Leicester City ដោយគ្រាប់បាល់ 4-2។ គ្រាប់បាល់ទាំង 4របស់ Everton គឺរកបានដោយ Davies ក្នុងនាទី 1, Lukaku ក្នុងនាទី 23 &57 និង Jagielka ក្នុងនាទី 40។ ចំណែក 2គ្រាប់ របស់ Leicester វិញ គឺរកបានដោយកីឡាករ Slimani និង Albrighton។ លទ្ធផលនេះ បានធ្វើអោយក្រុម Leciester City មិនអាចបន្តនៅជ័យជំនះរបស់ខ្លួនបាន ក្រោមការគ្រប់គ្រង់របស់ គ្រូបង្វឹកថ្មី។

https://www.youtube.com/watch?v=ZRmsjGMVz3E