ផ្ទាំងទស្សនីយ៍ភាពទាក់ចិត្ត ពីរបាំ ៣បែបដ៏កម្របានឃើញ

ផ្ទាំងទស្សនីយ៍ភាពនៃមហោស្រពសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណ

អ្នកទស្សនា មិនថាក្មេង ថាចាស់ ឬក៏ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ឡើយ ជាច្រើនបានអង្គុយទស្សនាការសម្តែងរបាំបុរាណនៅលើឆាកដ៏ធំ នៅក្បែរលានជល់ដំរី កាលពីយប់មិញនេះ។

អ្នកទស្សនា
អ្នកទស្សនា
អ្នកទស្សនា
អ្នកទស្សនា
អ្នកទស្សនា
អ្នកទស្សនា
អ្នកទស្សនា
អ្នកទស្សនា

ដែលរបាំទាំងនេះ សុទ្ធសឹងតែជារបាំ ដ៏កម្រមិនងាយបានឃើញការសម្តែងឡើយ ចឹងប្រសិនបើមិនបានឃើញផ្ទាល់ទេ ម៉ោះ! មកមើលរូបភាពដ៏ជក់ចិត្តទាំងអស់គ្នា៖

របាំអប្សារា
របាំអប្សារា
របាំអប្សារា
របាំអប្សារា
របាំអប្សារា
របាំអប្សារា
របាំអប្សារា
របាំអប្សារា
របាំព្រះរាជទ្រព្យ
របាំព្រះរាជទ្រព្យ
របាំព្រះរាជទ្រព្យ
របាំព្រះរាជទ្រព្យ
របាំព្រះរាជទ្រព្យ
របាំព្រះរាជទ្រព្យ
រាំរឿងរាមកេរ្តិ៍
រាំរឿងរាមកេរ្តិ៍
រាំរឿងរាមកេរ្តិ៍
រាំរឿងរាមកេរ្តិ៍
រាំរឿងរាមកេរ្តិ៍
រាំរឿងរាមកេរ្តិ៍