ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរ​សង្ក្រាន្ត​លើក​ទី ៥ ដែល​កំពុង​ប្រព្រឹត្តិទៅ​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​ខេត្ត​សៀមរាប ហើយថ្ងៃនេះដែរក៏ជាថ្ងៃទី៣ហើយ នៃព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្រ្កាន្តឆ្នាំ២០១៧នេះ។ ហើយភ្ញៀវ​ រាប់​ម៉ឺន​នាក់​ ​មានទាំងភ្ញៀវទេសចរជាជាតិ និងអន្តរជាតិផងដែរបានចូលរួមដើរកម្សាន្តក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។

នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត

ហើយខាងក្រោមនេះជារូបថតដែលក្រុមការងារយើងផ្តិតយកបានពីសម្រស់នារីៗ ខ្មែរយើងស្អាតៗដែល ពាក់អាវស និងអាវអង្គរសង្ក្រាន្ត ជាមួយស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្អាត។ តោះ! រកមើលតិចមើលមានស្គាល់អត់?

នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត
នារី​ស្អាតៗ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​អង្គរសង្ក្រាន្ត