តាមរយៈសារពត៌មាន The Sun បានចេញផ្សាយថា កិឡាករ Eden Hazard របស់ Chelsea បានយល់ព្រម ក្នុងការដោះដូរទៅកាន់ទឹកដី Bernabeu របស់ Real Madrid ក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 100 លានផោន។ ការ ផ្លាស់ប្តូរ Hazard ទៅកាន់ Real Madrid នេះ គឺធ្វើអោយមានកីឡាករ 3រូប លេងជាន់តំណែងគ្នា ក្នុងនោះរួម មាន Cristiano Ronaldo, Gareth Bale នឹង Hazard។ ចំនួននឹងទឹកប្រាក់ដល់ច្រើនក្នុងការផ្ទេរយក​ កីឡាករ Hazard គឺក្រុម Real Madrid អាចនឹងលក់កីឡាករ James Rodriguez ទៅអោយ Manchester United ក្នុងតំលៃ 85 លានផោន ដើម្បីទប់នៅការចំណាយ។ ពីព្រោះ Real Madrid អាចនឹងទិញកីឡាករ Roman Abramovich មួយទៀត។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្នុងការដោះដូរកីឡាករ Hazard គឺក្រុម Real Madrid អាច នឹងថែមកីឡាករ Morata មួយទឿតទៅអោយ Chelsea ដើម្បីជួយកាត់នៅទឹកប្រាក់ ក្នុងការដោះដូរ។