បន្ទាប់ពីមានពត៌មានអំពីការចាក់ចេញរបស់ខ្សែការពារ​Jonh Terry។ ពេលនេះគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមតោខៀវ Chelsea លោក Antonio Conte ក៏បានបញ្ជាក់ថា “ការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ Jonh Terry នៅរដូវក្តៅនេះ គឺជាការបាត់បង់ កីឡាករល្អម្នាក់នៅ​តំបន់ការពារ”។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរ Terry គឺបានចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ 22ឆ្នាំ ស្នាក់នៅជាមួយក្រុមតោខៀវ Chelsea។ នឹងបានជួយក្រុមមួយនេះអោយឈ្នះពាន់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ 14 ផងដែរ។​