អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនរបស់ ម្សៅសូដា ឬ អាចហៅថា Baking Soda ដែលមានលក់នៅតាមបណ្តាផ្សារទំនើបនានា ក្នងទីក្រុងភ្នំពេញ លោកអ្នកពិតជាទៅរកទិញ ភ្លាម បើសិនជាអ្នកបានទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម អនុវត្តន៍តាមវិធីងាយៗទាំងនេះ…

Baking Soda
Baking Soda

ប្រភពពី YouTube Channel

https://www.youtube.com/watch?v=MebmK4nsOYs

ប្រភពពី YouTube Channel

ប្រភពពី YouTube Channel