វីធីជួយទារក ឈ្លក់របស់អ្វីមួយ ឪពុកម្តាយទាំងអស់ត្រូវដឹង

How to Treat a Choking Baby

0
31117
Treat-a-Choking-Baby

វិធីបឋមដើម្បីជួយទារក ឈ្លក់របស់អ្វីមួយ លោកអ្នកដាក់ទារកនៅលើភ្លៅ ហើយផ្កាប់មុខទារក រួចយកដៃទ្រក និងដៃម្ខាងទៀតទះខ្នងចំនួន ៥ ដង។

Treat-a-Choking-Baby

ប្រសិនបើនៅតែមិនបាត់ឈ្លក់ សូមផ្ងារកូនរបស់អ្នកដាក់លើភ្លៅ ដោយដាក់ក្បាលទាបជាងដងខ្លួនដដែល បន្ទាប់មកយកម្រាមដៃពីរសង្កត់ចំពាក់កណ្តាលទ្រូង ៥ដងដដែល ហើយរកមើលរបស់ដែលឈ្លក់ក្នុងមាត់ ថាតើវាបានចេញមកក្រៅវិញ ហើយឬនៅ។

ចង់ដឹងជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖