អយស្ទ័រចំហុយអាំងកូនកាត់អឺរ៉ុប រូមមន្តកាន់តែពិសេស

ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ

0
7090
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប

បើនិយាយពីអយស្ទ័រ គឺជាប់ងារទៅហើយថា ​ជាអាហារ​សម្បូរ​ដោយ​រ៉ែ​ស័ង្កសី និងប៉ូវ​សុខភាព​ផ្លូវភេទ អយស្ទ័រ​ត្រូវបាន​គេ​និយម​ទទួលទាន​ឆៅ​ស្រស់ៗ​ជាមួយ​ទឹកត្រី​កោះកុង​ហឹរ ស្លឹក​ក្រៈទុំថេត និងខ្ទឹម​ក្រហម​បំពងជាដើម។

អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប

ដោយឡែកក្នុងថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូមណែនាំ ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ សាខាក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ ៤០២ កែង ផ្លូវ ១៨៥ ដែល​ជំនាញ​បម្រើ​អាហារ​ចិញ្ចើមផ្លូវ​ប្រកបដោយ​អនាម័យ និង​ទីតាំង​ស្អាតមាន​ផាសុខភាព​បាន ច្នៃប្រឌិត​អាហារ​មួយបែប​ផ្សេងដែលជា អយស្ទ័រ នេះឯង នាំយកពីប្រទេស អូស្រ្តាលី ។

អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប

ការច្នៃប្រឌិត បែបថ្មីនេះ គឺម្ចាស់ហាង បានចំអិនវា មានជាចំហុយផង និង អាំងផង​ បន្ថែមនឹង គ្រៀងផ្សំ រោយពីលើមាន ម្ទេស ខ្ទឹមបំពង និង ឈីស ជាដើម​។ ដើម្បីអោយអយស្ទ័រដែលមានគុណភាពខ្ពស់ នាំចូលពីអូស្រ្តាលីនេះ កាន់តែមានរសជាតិពិសេស ដោយម្ចាស់ហាងរូបនេះ បានដាក់ឈ្មោះអោយថា “អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប” តែម្តងទៅ។

អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប
អយស្ទ័រកូនកាត់អឺរ៉ុប

ហាង តៅហ៊ូអាំងពួកម៉ាកខ្ញុំ
ទូរស័ព្ទ៖ 098 80 97 89 / 099 80 97 89
ទីតាំង៖ ម្តុំក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា ផ្លូវ ៤០២ កែង ផ្លូវ ១៨៥

វីដេអូ