ល្ងាចនេះថ្ងៃឈប់សំរាក តើមានគំរោងទៅពិសាអាហារនៅទីណាហើយឬនៅ? បើសិនជាមិនទាន់សូមណែនាំហាងអាហារសម្រន់មួយកន្លែងដែលមានលក់អាហារសម្រន់ជាច្រើនប្រភេទ។

យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ

ទីក្រុងភ្នំពេញសព្វថ្ងៃ ពោរពេញទៅដោយហាងអាហារសម្រន់ជាច្រើនបែប និងមានរសជាតិ ប្លែកៗពីគ្នា​។ យ៉ាងណាមិញ បើសិនជា ចង់ពិសាជាលក្ខណះ សាច់គោអាំង ឬក៏ស៊ុប ក្រុុមការងារ KSPG.TV បានស្គាល់ហាងមួយកន្លែងទៀតហើយមានឆ្ងាញ់ពិតមែន។

យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយយ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ

បើ​យើង​ធ្វើ​ដំណើរ​កាត់​តាម​ផ្លូវ ១៩១ ក្រោយសាលា​ វ៉ាន់ដា លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​អារម្មណ៍​ថា​មាន​ក្លិនឈួល ឈ្ងុយ​​ក្លិន​ដែល​ហោះហើរ​កាត់​ច្រមុះ​របស់​អ្នក ចេញពីសាច់កំពុងអាំង ធ្វើអោយទប់ចិត្តមិនចូលពិសាមិនបាន​។​

យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ

ហាងនេះមានឈ្មោះថា យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួច  មានបំរើជូន សាច់គោជ្រនួច សាច់អាំងចង្កាក់ ស៊ុបមីហឹរតុងយាុំបែបថៃ សាច់ជ្រូកអាំង ស្លាបមាន់អាំង ជើងមាន់អាំង ហតដកប្រហិតអាំងឬឆឹង ខ្យងអាំង បុកល្ហុងបែបថៃ បុកល្ហុងក្តាមសេះ បុកល្ហុងបង្គារស្រស់ និងអាហារសំបូរបែបផ្សេងទៀត។

យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ

យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួយ

ហាង យ៉ាយ៉ា សាច់គោជ្រនួច
លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖  012889182 / 016 968 969
អាស័យដ្ឋាន៖​ #22 ផ្លូវ 191 សង្កាត់ទំនប់ទឹក (ក្រោយសាលា វ៉ាន់ដា)

វីដេអូ