សម្រាប់មិត្តយុវវ័យ ដែលនិយមលេងកីឡា គឺតែងតែមានការអស់កំលាំង នឹងចង់ផឹកទឹកត្រជាក់ៗ នៅពេល​សម្រាក់ពីការលេងកីឡា។ ដូច្នេះថ្ងៃនេះ ក្រុមការងាររបស់ KSPG.TV នឹងណែនាំអំពីដប់ទឹកមួយ ប្រភេទដែល​មានឈ្មោះថា O2COOL។ O2COOL គឺជាដប់ទឹកមួយប្រភេទ ដែលយើងអាចយកដាក់តាមខ្លួនបាន ទោះ​ជា​ធ្វើ​ដំណើរទៅណាក៏ដោយ។ ចំនុចពិសេសរបស់ដប់ទឹក O2COOL គឺអាចថែរក្សាសីតុណ្ហភាពទឹកអោយត្រជាក់បាន​យូរ។ ហើយសម្រាប់ O2COOL គឺមានកន្លែង សម្រាប់ចុចអោយចេញចំហាយទឹកមកក្រៅទៀត។ ប្រសិនជា​ធ្វើ​ការ ឫហាត់ប្រាណហត់ ត្រូវការទឹកត្រជាក់ៗ កុំភ្លេច O2COOL។

https://www.youtube.com/watch?v=KAL5xYB5Bxg&feature=youtu.be