ពីមួយយថ្ងៃទៅមួយមនុស្ស​បានងាកមកពិសាម្ហូបអាហារដែលហឹរៗដែលជាការចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់​ៗ។ ជាមូលហេតុដែលមានការកើនឡើងហាងដែលលក់អាហារសម្រន់បែបនេះជាច្រើនសព្វថ្ងៃ។

មីហឹរសេអ៊ូល
មីហឹរសេអ៊ូល
ហាងមីសេអ៊ូល មីហឹរ៧យ៉ាង
ហាងមីសេអ៊ូល មីហឹរ៧យ៉ាង
មីហឹរសេអ៊ូល
មីហឹរសេអ៊ូល

ហើយបើនិយាយពីហាងមួយដែលមានឈ្មោះថា មីហឹរសេអ៊ូល ដែលកំពុងទទួលការពេញនិយមខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជន ទាំងក្មេង ចាស់ ប្រុសស្រី ដែល ចង់ពិសាមីកូរ៉េដែលមានរសជាតិ ហឹរចង់ ចង់ហើរ ហើយតែនៅតែឆ្ងាញ់ និងចូលចិត្តណាស់ទាំងខ្ញុំទាំងគេ។

មីហឹរសេអ៊ូល
មីហឹរសេអ៊ូល
មីហឹរសេអ៊ូល
មីហឹរសេអ៊ូល

យ៉ាងណាមិញ ហាង មីហឹរសេអ៊ូល គឺសឹងតែទៅដល់ទីណាក៏មាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយសារការគាំទ្រពីរសជាតិពីសំណាក់អតិថិជន ក៏ចេះតែបន្តបង្កើនសាខាពីមួយទីមួយ រហូតដល់សាខាទី៨ ហើយដែលនៅជិត សាលាបៀលប្រាយ តែម្តងកាន់តែងាយស្រួល។

មីហឹរសេអ៊ូល
មីហឹរសេអ៊ូល
មីហឹរ Seoul មីបង្កងយក្ស
មីហឹរ Seoul មីបង្កងយក្ស
មីហឹរសេអ៊ូល
មីហឹរសេអ៊ូល
មីហឹរសេអ៊ូល
មីហឹរសេអ៊ូល

សំរាប់សាខាទី៨​នេះ កាន់តែផ្តល់ភាពសំបូរបែប ងាយស្រួល ទីតាំងធំទូលាយ និងជាទីប្រជុំជនដើរកំសាន្តតែម្តងហើយ ស្របនឹងថ្ងៃនេះ ថ្ងៃឈប់សំរាកផង កុំបង្អង់យូរ បបួលគ្នីគ្នា ទៅសាកអណ្តាត ហឹរអោយហារមាត់ទាំងអស់គ្នា​។​

ហាង មីហឹរ Seoul មីហឹរ៧យ៉ាង សាខាទី៨
Call: 088 63 94 433 / 096 48 61 273
ទីតាំង៖ ខាងមុខ សាលាបៀលប្រាយ BBU

វីដេអូ