ក្រុមការងារ KSPG.TV តែងតែមិនភ្លេចទេ ក្នុងការស្វែងរកនូវមុខម្ហូបថ្មីៗប្លែកៗស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយដើម្បីណែនាំអោយអ្នកពិសាទាំងអស់មានជំរើសក្នុងការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ។

មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស

ស្ថិត​នៅ​ក្រោយរោងកុនគិរីរម្យ ផ្ទះលេខ ៣០ ផ្លូវ ១១៣ សង្កាត់បឹងកេងកង ២ ដែលនៅក្បែរហាង Lisa​ ស៊ុបមាន​ហាងមួយដែលមានឈ្មោះថា​ នំបញ្ចុកតៅហ៊ូស្អុយ។

មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស

ដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកពិសារលើកនេះ​ ម្ចាស់ហាងសូមបង្ហាញ ដែលមានឈ្មោះថា  ដែលមានតំលៃសមរម្យ។ រសជាតិឆ្ងាញ់ដែលមាននៅក្នុងចានតែមួយ ចង់ដឹងរសជាត់យ៉ាងណា ទាល់តែទៅសាកភ្លក្ស ទាំងអស់គ្នាណា ។

មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស
មីស៊ុបប្រហិតយក្ស

ហាង នំបញ្ចុកតៅហ៊ូស្អុយ
ទូរស័ព្ទ៖ 097 88 999 29
បើកលក់ពីម៉ោង៖ 11ព្រឹក-9យប់
ទីតាំង៖ ស្ថិត​នៅ​ក្រោយរោងកុនគិរីរម្យ ផ្ទះលេខ ៣០ ផ្លូវ ១១៣ សង្កាត់បឹងកេងកង ២ ដែលនៅក្បែរហាង Lisa

វីដេអូ