ក្រុមការងារ KSPG.TV តែងតែមិនភ្លេចទេ ក្នុងការស្វែងរកនូវមុខម្ហូបថ្មីៗប្លែកៗស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃទៅហើយដើម្បីណែនាំអោយអ្នកពិសាទាំងអស់មានជំរើសក្នុងការទទួលទានប្រចាំថ្ងៃ។

ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស

សំរាប់ថ្ងៃនេះ ក៏បន្តនូវម្ហូបថ្មីទៀតហើយ ដែលមាននៅក្នុងហាងមួយកន្លែងដែលកន្លងមកធ្លាប់មានមុខម្ហូបមួយចំនួនហើយ ដែលមានការពេញនិយមច្រើនគួរសម ពីសំណាក់អ្នកពិសា​។

ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស

ហាងនេះ​មានឈ្មោះថា ភូមិគ្រឹះលៀស នោះអី …..គ្រាន់តែលឺឈ្មោះប្រហែលមានអ្នកស្គាល់បាត់ទៅហើយ និយាយពីលាសជាចំនីដែលពិសាយ៉ាងជក់មាត់ មិនចង់ឈប់បានសិនបានពិសាហើយ ។​

ដោយឡែកដោយសារការគាំទ្រពីអ្នកពិសា ភូមិគ្រិះលាស បានបន្ថែមនូវមុខម្ហូបមួយចំនួនទៀត ដែលមានទាំងទឹក ទាំងគោក ។

ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស
ភូមិគ្រឹះលៀស

ហាង ភូមិគ្រឹះលៀស
ទូរស័ព្ទ៖ 086 93 33 32 / 016 20 90 00
ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 40 ផ្លូវលេខ 55 សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ ជិតក្លិប៥៥

វីដេអូ