មនុស្សគ្រប់រូប មិនថាប្រុសស្រី តែងតែប្រាថ្នាចង់បាននូវក្បាលពោះ រាបស្មើ ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គ្មានពេលវេលា គ្រប់គ្រាន់ សំរាប់ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ រហូតដល់មានមនុស្សមួយចំនួន តមអាហារពេកធ្វើអោយ ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថែមទៀតផង។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ KSPG.TV សូមណែនាំនូវវីដេអូមួយដែលលោកអ្នក គ្រាន់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ ៥នាទី ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីទទួលនៅក្បាលពោះរាបស្មើ

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម សូមអនុវត្តផងណា

ប្រភពពី YouTube Channel XHIT Daily