ជាទូទៅមុននឹងធ្វើការហាត់ប្រាណអ្នកគួរគប្បីធ្វើការកំដៅសាច់ដុំជាមុនសិន​ដូច្នេះថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញវីដេអូ​បង្ហាញពីតិកនិចបន្តិចបន្តួចសំរាប់លោកអ្នក។

Fit Week
Fit Week
Fit Week
Fit Week

ជើងឯក MMA TharothOum Sam នឹងបង្ហាញលោកអ្នក ឲ្យតែអ្នកចេះប្រើពេលវេលានោះដើម្បីមុនហាត់ប្រាណ កុំអោយមានផលប៉ះពាល់េជួយសំរួលចង្វាក់បេះដូង និងដំណើរឈាមរត់បានល្អមុននឹងហាត់ប្រាណ។​ចាំកាល់សាកល្បងតាមកាលៈទេសៈនៃពេលវេលារបស់អ្នក ដើម្បីដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់អោយបានរាងស្អាតទាំងអស់គ្នា។

កម្មវិធី FIT WEEK នឹងចាប់ផ្ដើមហើយពី MyPhsar សូមកុំភ្លេចតាមដាននឹងការផុសវិដេអូអំពីការហាត់ប្រាណជាមួយជើងឯក MMA TharothOum Sam ណា៎។

វីដេអូ