សង្កេតឃើញថាអាកាសធាតុសព្វថ្ងៃនេះត្រជាក់ត្រជុំល្អណាស់ សាកសមនឹងញ៉ាំស៊ុប តែរកកន្លែងដែលមានតំលៃសមរម្យ ហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ តម្លៃទទួលយកបានទៀតនោះគឺមិនងាយទេ។ ចង់ញ៉ាំស៊ុបម្តងម្កាល ប៉ុន្តែស៊ុបក៏មាន ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនាសព្វថ្ងៃនេះ ពេលខ្លះក៏ពិបាក ជ្រើសរើសណាស់ដែរ។

ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ

យ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះ KSPG.TV បានរកឃើញ ហាងមួយដែលលក់ស៊ុប ប៉ុន្តែមានលក្ខណះប្លែកពីហាងដទៃ។ ដោយសារ ហាងនេះគឺមានលក់ស៊ុបលក្ខណះបែបថ្លឹងគីឡូ ដែលលោកអ្នកអ្នកអាចជ្រើសរើសមានទាំងសាច់ មានទាំងគ្រឿងសមុទ្រ ជាដើម កាន់តែជក់មាត់ជាមួយទឹកជ្រលក់ដែលមានរសជាត់ឆ្ងាញ់ ប្លែក។

ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ

បទពិសោធន៏ប្លែក ថ្មីជាមួយស៊ុបថ្លឹងគីឡូមួយនេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ បងប្អូន ទាំងអស់គ្នា ដោយចំណាយត្រឹមតែ៥០០០០៛ ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគីឡូ អាចពិសាបាន៤ -៥នាក់។

ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ
ស៊ុបគីឡូ

ហាង ស៊ុបគីឡូ
ទូរស័ព្ទ៖ 081 666 464 / 010 626206 / 092 735 197 / 093 325 789
ទីតាំង៖ #190, St. 150, សន្ធរម៉ុក, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា

វីដេអូ