ចំណាយពេល 30 វិនាទី ពីការហាត់ប្រាណផ្នែកខាងក្រោម

MyPhsar

តាមរយះអត្ថបទមុន KSPG.TV​ បានបង្ហាញលោកអ្នកនូវវិធីកំដៅសាច់ដុំ ( Body Warm Up ) មុននឹងធ្វើការហាត់ប្រាណ ។ សំរាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តបង្ហាញពីជំហានបន្ទាប់នៃការហាត់ប្រាណសំរាប់ផ្នែកខាងក្រោមវិញម្តង ។

អ៊ុំ ថារ័ត្ន
អ៊ុំ ថារ័ត្ន

ជើងឯក MMA TharothOum Sam នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបហាត់ប្រាណផ្នែកខាងក្រោមអោយបានត្រឹមត្រូវ​សំរាប់លោកអ្នក។ តោះចាំកាល់ទៀត ចង់បានរាងដែលអ្នកប្រាថ្នា សូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា​។

កម្មវិធី FIT WEEK នឹងចាប់ផ្ដើមហើយពី MyPhsar សូមកុំភ្លេចតាមដាននឹងការផុសវិដេអូអំពីការហាត់ប្រាណជាមួយជើងឯក MMA TharothOum Sam ណា៎។