សព្វថ្ងៃបើនិយាយពីការថែរក្សាភាព គឺមនុស្សម្នាក់ៗគិតគូរខ្លាំងណាស់។ ម្នាក់ៗខំប្រឹងគិតពីរបបអាហារ ញ៉ាំបន្លែ​ និងផ្លែឈើច្រើន តែផ្លែឈើខ្លះមានជាតិស្ករច្រើន បើរាងកាយទទួលយកជាតិស្ករច្រើនពេក នឹងអាចធ្វើឲ្យធាត់បា។ ដើម្បីការពារកុំឲ្យធាត់ មកដឹងពីផ្លែឈើ ១០ មុខដែលមានកាឡូរីទាប កាន់តែញ៉ាំកាន់តែស្គម ហើយល្អចំពោះសុខភាពទៀត៖

១. ផ្លែផ្លាំ (មាន ៣០ កាឡូរី)

Plum and Prunes Selection and Storage Information

២. ក្រូវឃ្វិច (៤៧ កាឡូរី)

៣. ត្រសក់ស្រូវសំណាញ់ (៣៣ កាឡូរី)

Can Dogs Eat Cantaloupe?

៤. ក្រូចថ្លុង (៥៦ កាឡូរី)

៥. ផ្លែប៉ោម (៨០ កាឡូរី)

៦. ទំពាំងបាយជូ (ចំនួន ៩ ទៅ ១០ គ្រាប់ ប្រហែល​ ១០៤ កាឡូរី យកល្អកុំញ៉ាំច្រើនពេក)

៧. ផ្លែសារី (១១៦ កាឡូរី)

៨. ផ្លែទម្លាប់ (១៦៩ ក្រាម មានកាឡូរី ១១៨)

៩. ផ្លែចេក (១៣៦ ក្រាម ប្រហែល ១២២ កាឡូរី)

Bananas | The Nutrition Source | Harvard T.H. Chan School of Public Health

១០. ផ្លែស្រកានាគ (៣៥០ ក្រាម ប្រហែល ២១៤ កាឡូរី)។