អនុវត្តវិធីហាត់ប្រាណផ្នែកខាងលើអោយបានត្រឹមត្រូវ

My Phsar

0
1115

នេះជាភាពបន្តសំរាប់លោកអ្នកដែើកន្លងមកយើងបានបង្ហាញលោកតាមលំដាប់លំដោយ ក្បួនខ្នាត នៃការហាត់ប្រាណអោយបានត្រឹមត្រូវ។ តាមរយះអត្ថបទមុន KSPG.TV​ បានបង្ហាញលោកអ្នកនូវវិធីកំដៅសាច់ដុំ ( Body Warm Up ) ការហាត់ប្រាណផ្នែកខាងក្រោម (Bottom Up) ហើយនេះជាជំហានបន្តគឺហាត់ប្រាណផ្នែកខាងលើ ។​

Fit Week
Fit Week

សំរាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តបង្ហាញពីជំហានបន្ទាប់នៃការហាត់ប្រាណសំរាប់ផ្នែកខាងលើវិញម្តងជាមួយ ជើងឯក MMA TharothOum Sam នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបហាត់ប្រាណផ្នែកខាងលើនេះអោយបានត្រឹមត្រូវ​សំរាប់លោកអ្នក។សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ។

Fit Week
Fit Week
អ៊ុំ ថារ័ត្ន
អ៊ុំ ថារ័ត្ន

វីដេអូ