តម្លៃខ្ទង់១មឺុនរៀល ក្នុងមួយចានទាំងមីទាញតុងយ៉ាំ និងមីទាញគោក តុងយ៉ាំ តម្លៃដ៏សមរម្យប៉ុននេះហើយ មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ ដើម្បីអបអរសាខាថ្មី ដែលជាសាខាទី២របស់ខ្លួន ហាងមីទាញតុងយ៉ាំ ក៏មានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ចំនួន២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺ ថ្ងៃនេះ និងថ្ងៃស្អែក ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០១ ខែ៨ រហូតដល់ ៣០% តែម្តង។

មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ

ចឹងបើនិយាយទៅ ពិតជាថោកមែនទែន នៅចាំអីទៀតរសជាតិក៏អ៊ែម តម្លៃក៏សមរម្យ ហាងសាខាទី២ ក៏មានការរៀបចំស្អាត កន្លែងអង្គុយក៏ទូលាយ ចឹងល្ងាចនេះហៅពួកម៉ាក់មកអោយច្រើនមកជុំគ្នា ញ៉ាំអោយសប្បាយហើយឆ្អែត ប៉ោងពោះហ្មង ចំណាយតិច សប្បាយច្រើនជាមួយ មីទាញតុងយ៉ាំ។

មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ
មីទាញតុងយ៉ាំ

ហាង មីទាញតុងយ៉ាំ
ទូរស័ព្ទ៖ 061 31 66 83 | 098 31 66 83
ទីតាំង៖
សាខាទី២៖ បញ្ចុះតម្លៃ ៣០% (ផ្លូវ ១២២ សន្ធរម៉ុក ប្លុកខាងក្រោយ Tous Les Jours កម្ពុជាក្រោម)
សាខាទី១៖ ស្ថិតនៅម្តុំសាលាវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្តិ លើផ្លូវប៉ាស្ទ័រ កែងផ្លូវ ១៧៤

វីដេអូ