បច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នកាន់តែរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ជាក់ស្តែងក្នុងវិស័យផលិតខ្សែភាពយន្តជាពិសេសភាពយន្ត Hollywood ត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាចាំបាច់ដែលខានមិនបាន។ ថ្ងៃនេះ KSPG.TV លើកយកបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំប្លង់ និងបច្ចេកទេសថត បច្ចេកទេសកាត់ និងបច្ចេកទេសបញ្ចូលសំលេងជាដើម នៅក្នុងរឿង The Jungle Book ។

The Jungle Book
The Jungle Book
The Jungle Book
The Jungle Book
The Jungle Book
The Jungle Book
The Jungle Book
The Jungle Book

សូមទស្សនាវីដេអូបច្ចេកទេសថតដូចខាងក្រោម៖