សម័យកាលនេះកាន់តែជឿនលឿនដូច្នេះ​សូម្បីតែការទិញអីវ៉ាន់ក៏មានជំរើសផ្តល់ភាពងាយស្រួលសំរាប់អ្នកទិញផងដែរ។ ដូច្នេះឥលូវនេះ មិនចាំបាច់ខាតពេលដើររក​នៅខាងក្រៅ កន្លែងណាឆ្ងាយ ទៀតនោះឡើយ ។ យើងសូមណែនាំពីអ្វីដែល សាកសមចំពោះអ្នកបំផុតនោះ ងាយៗស្រួលៗដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ MyPhsar Mobile App អ្នកនឹងឃើញមានជម្រើសផលិតផលជាច្រើនដែលមាតម្លៃសមរម្យប្រមូលផ្តុំគ្នានៅលើ App តែមួយ។ មានទៅពិបាកអី!ស្វែងរកទំនិញដែលត្រូវចិត្តអ្នកជាមួយនឹងតម្លៃដែលអាចទទួលយកបាន រួចទាញទូរស័ព្ទ Call ទៅអ្នកលក់ទៅជាការស្រេច។