កោះនេះ មានភ្ញៀវទេសចរច្រើនដល់កំរិតណាបានដល់ថ្នាក់បិទចឹង

Koh TaChai Thailand

0
3185
DIVING AROUND KOH TACHAI

កោះ Tachai នៅប្រទេសថៃបានក្លាយជាកន្លែងទេសចរណ៍ ដែលមានកន្លែងមុជទឹកលេង ទាក់ទាញ និងពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ។

tachai-island tachai-island

tachai-island

អ្នកជំនាញជាច្រើននៅប្រទេសថៃបានប្រាប់សារព័ត៌មានថា កោះ Tachai អាចផ្ទុកភ្ញៀវទេសចរទៅលេងបានប្រហែលជា៧០នាក់ ប៉ុន្តែពេលខ្លះចំនួនអ្នកទេសចរ នៅទីនោះបានកើនដល់ ជាង១ពាន់នាក់នៅលើកោះ ដូច្នេះជា អកុសលវាបណ្តាលឱ្យចំនួន អ្នកទេសចរ ហួសចំណុះធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់ធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានផងដែរ។ ដូច្នេះអាជ្ញាធរថៃបានរៀបចំបិទកោះមួយនេះរបស់ខ្លួន ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ 16 ឧសភា 2016 នេះដល់ថ្ងៃទី 15 តុលា 2016។ 

ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តី កោះ Lipe នៅបើកដំណើរការជាធម្មតា…

https://www.youtube.com/watch?v=wlX22y_LeVA