មីខគោ​ ស្តាប់ទៅសាមញ្ញហើយអ្នកណាៗក៏ធ្លាប់បានស្គាល់បានញ៉ាំហើយថា​មានរសជាតិម៉្យាងឆ្ងាញ់ប្លែក​ ប្រសិនបើចុងភៅ​ មានការច្នៃប្រឌិតបន្ថែមទៀតនោះរសជាតិម្ហូបនេះប្រាកដជាឆ្ងាញ់មួយកំរិតទៀតមិនខាន​ ចឹងថ្ងៃនេះ​ អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំខគោ​ យើងសូមណែនាំកន្លែងលក់មីខគោ​ មួយកន្លែងដែលមានការលក់មីខគោ​ ប្លែក​ ហើយអ្វីដែលប្លែកនោះគឺ​ មីមួយចានដាក់ប្រហិតតែមួយគ្រាប់ទេ​ តែមួយគ្រាប់ពេញចានបាត់ហើយ​។

ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស
ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស
ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស
ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស
ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស
ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស

ប្រហិតមួយចានសោះម៉េចបានថាពេញចាន?​ ពេញហើយព្រោះប្រហិតនេះជាប្រហិតយក្ស​ ប្រហិតដែលធ្វើដោយចុងភៅប្រចាំហាងតែម្តង​ ប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់អស់ចិត្តសម្រាប់ចុងភៅម្នាក់នេះនៅឡើយទេ​ ព្រោះអីគាត់បានបន្ថែមស្នូលអោយប្រហិតរបស់គាត់ ៤រសជាតិទៀត ដើម្បីអោយប្រហិតមួយគ្រាប់នេះមានរសជាតិខុសៗគ្នា ហើយអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសតាមការចូលចិត្តរបស់អ្នកបានផងដែរ។ ចឹងកុំភ្លេចណាចង់សាកមីខគោប្លែក ទៅសាកបាននៅក្រោយសាលាវ៉ាន់ដាតែម្តង…

ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស
ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស
ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស
ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស

ហាង ប៊្រេនប៊្រេនមីខគោប្រហិតយក្ស និងប្រហិតបំពង៤រសជាតិ
ទូរស័ព្ទ៖ 015 701 331 | 078 212 789
ទីតាំង៖ ផ្លូវ១៨៧ ជាប់ភូមិសាច់អាំង ១៦៨ ក្រោយសាលាវ៉ាន់ដា

វីដេអូ