អាហារជប៉ុនជាច្រើន តំរៀបលើរថភ្លើងចេញដំណើរទៅតាមតុរបស់ភ្ញៀវដែលបានកុំម៉្មង់ ហើយសម្រាប់វេនចេញដំណើរពេលថ្ងៃត្រង់ Genki Sushi មានមុខម្ហូបថ្មីជាឈុត Bento ទើបនឹងចេញ ជាមួយតម្លៃដ៏ពិសេស ដូចជា៖ Bento Dragon Roll & Sashimi, Bento Grilled Chicken, Bento Teppan Seafood, Bento Seafood Furai និង Bento Beef Black Pepper លើសពីការគិតតម្លៃពិសេសហើយ ថែមជូន ស៊ុប Miso និងកាហ្វេមួយកែវថែមទៀតផង។

Genki Sushi Cambodia
Genki Sushi Cambodia
Genki Sushi Cambodia
Genki Sushi Cambodia
Genki Sushi Cambodia
Genki Sushi Cambodia
Genki Sushi Cambodia
Genki Sushi Cambodia

សំរាប់ឈុតអាហារថ្ងៃត្រង់នេះចំណាយត្រឹមតែ $6.50 សម្រាប់ Bento Set Meal បានក្លាយជាអាហារដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅ Genki Sushi! ធានាថាលោកអ្នកនឹងរីករាយជាមួយរសជាតិមិនអាចបំភ្លេចបាន! កុំភ្លេចណា តម្លៃពិសេសនេះផ្តល់ជូននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 11.00am – 3.00pm  ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី ៣០​ខែ កញ្ញា ២០១៧។

Genki Sushi Cambodia
Genki Sushi Cambodia
Genki Sushi Cambodia
Genki Sushi Cambodia

ហាង Genki Sushi Cambodia
Call៖ 023 901 545 / 010 463 997
ទីតាំង៖ ស្ថិតនៅម្តុំបឹងកេងកង១ ផ្ទះលេខ ១៨, តាមបណ្តោយផ្លូវ ៣១០
បើកលក់៖ 11:00AM – 10:00PM
Delivery៖ 069 310 310

ផែនទី៖


វីដេអូ