សាហាវទៅៗហើយខ្មោចឥលូវលងដល់អនឡាញទៀត

Net I Die

Sponsor By: Legend Cinema

រយៈពេល 1 ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅបន្ទាប់ពីអាថ៌កំបាំងនៃបណ្តាញទូរទស្សន៍ម៉ូណាកូដែលជាខ្សែភាពយន្តជាតិវីដេអូនៃការស្លាប់របស់នារីម្នាក់ត្រូវបានប្រែទៅជានៅក្នុងបណ្តាញសង្គម។ ចំណែកឈ្មោះអ្នកដែលល្បីល្បាញក្នុងបណ្តាញសង្គមក្នុងចំនោមពួកគេនោះគឺជាម្ចាស់គ្រឿងសំអាងម៉ាក Jasmine តែក្រោយមកមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ Jasmine ? តើអ្នកចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេ? ម៉ាស៊ីននេះនឹងបានចូលទៅក្នុងរឿងផ្សេងគ្នាមុនពេលភាពភ័យរន្ធត់នៃការភ្ញាក់ផ្អើលនេះ។

ខ្មោចអនឡាញ-Koh Santepheap

សាហាវទៅៗហើយខ្មោចឥលូវលងដល់អនឡាញទៀត! #legendcinemahttps://kspg.tv/article/19374

Posted by Koh Santepheap TV on 31 សីហា 2017