បើយើងធ្វើដំណើរតាម ម្ដុំផ្លូវស៊ីសុវត្ថិ យើងនឹងឃើញមាន សម្បូរទៅដោយហាងអាហារជាច្រើន ដែលក្នុងចំណោមនោះក៏មានហាងអាហារមួយកន្លែងដែលមានលក់អាហារសមុទ្រ និងអាហារសម្រន់ជាច្រើនមុខទៀត ដែលគ្រាន់តែមើលឃើញស្រក់ទឹកមាត់បាត់ហើយ។

ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya

សំរាប់ថ្ងៃនេះ KSPG.TV មានការណែនាំថ្មីមូយសំរាប់ហាងនេះមានឈ្មោះថា ​​​​Great Papaya  ដែលមានផ្តល់ជូននូវអាហារស្រស់ៗតែម្តង មានទាំងក្តាមបង្គា បង្កង និង គ្រឿងសមុទ្រជាច្រើនដោយសារក្លិនរបស់ម្ហូបនេះធ្វើអោយលោកអ្នកឈ្លក់ ឆួលក្លិនម្ទេសនិងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀត ពេលដែលចុងភៅចំអិនភ្លាមៗ ។

ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya
ហាង Great Papaya

បើលោកអ្នកហើយចង់ភ្លក្សនូវអាហាររឿងសមុទ្រស្រស់ៗ និងអាហារសម្រន់ជាច្រើនមុខ ឆ្ងាញ់ប្លែក រសជាតិថ្មី គឺស្ថិតនៅម្តុំស៊ីសុវត្ថិសាកល្បងរសជាតិថ្មីមួយនេះ កំុបីខានណា។

ហាង Great Papaya
ទីតាំង៖ ស្ថិតនៅម្តុំសាលាវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្តិ លើផ្លូវប៉ាស្ទ័រ កែងផ្លូវ ១៧៤
អូ៎ ប្រសិនបើអ្នករកទីតាំងមិនឃើញអាចទំនាកទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខៈ 093 77 78 75

វីដេអូ