តាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ Euro 2016 បានបង្ហោះនៅឈ្មោះកីឡាករទាំង ២៣ រូប សំរាប់ យុទ្ធធានាការប្រកួតពាន់រង្វាន់ Euro 2016 នេះ។

France

ក្នុងនោះដែរ ក្រុមជំរើសជាតិបារាំង គឺស្ថិតក្នុង Group A។ ហើយត្រូវប្រកួតជាមួយ៖

  • France Vs Romania (ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែមិថុនា, ម៉ោង ២០:០០)
  • France Vs Albania (ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា, ម៉ោង ២០:០០)
  • Switzerland Vs France (ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៩ ខែមិថុនា, ម៉ោង ២០:០០)

វីដេអូការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ បារាំង vs រុស្សី

https://www.youtube.com/watch?v=M-7Kiex4wmk