ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ គឺដើម្បីសុខភាព ប៉ុន្តែក៏មានច្រើនរបៀបសំរាប់លោកអ្នក បើសិនជាអ្នក ចង់ទទួល បានជើងស្រឡូនស្អាត ព្រោះ វាគឺជាភាពទាក់ទាញ សំរាប់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន

Miley cyrus work out
Miley cyrus work out

ប៉ុន្តែពេលខ្លះ អ្នកខិតខំពត់ពេនខ្លួន ហក់លោត ជាប្រចាំដើម្បី ទទួលបានជើងស្រឡូននេះ ក៏ប៉ុន្តែ ទោះបីជា អ្នកខិតខំហាត់យ៉ាងណាក៏ដោយ បែរទៅជា គ្មានអ្វីប្រែប្រួលទាល់តែសោះ។

Miley cyrus work out
Miley cyrus work out

ចុះលោកអ្នកមានដែលសង្កេតដែររឺទេ ពីជើងដ៏ស្រឡូនរបស់ Miley Cyrus ចង់ដឺង ពីរបៀបហាត់របស់គាត់ទេ ដូច្នេះ ថ្ងៃនេះ KSPG.TV យើងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវីដេអូមួយនេះជូនលោកអ្នកដើម្បី ហាត់រៀនទាំងអស់គ្នា

Miley cyrus work out
Miley cyrus work out

ប្រភពពី YouTube Channel XHIT Daily