សំលេង​របស់​រថយន្ត​ស្ព័រ នីមួយៗ នៅ​​​ជុំវិញ​ពិភព​លោក ដែល​ពួក​គេ​​បំពាក់​មក ពិត​ជា​​មាន​ភាព​អស្ចារ្យ  ។ ពួក​គេ​​បន្លឺ​ចេញ​នូវ​សំលេង​ដ៏​គួរ អោយ​ព្រឺព្រួច ដែល​មិន​គួរ​អោយ​ជឿ ។

Ferrari
Ferrari
Lamboghini
Lamboghini
Super-Car
Super-Car

សូមរីករាយ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម​

ប្រភពពី YouTube Channel cvdzijden – Supercar Videos