របាយការណ៍ វីដេអូមួយ របស់ចិនបានបង្ហាញ រថយន្តដឹកជញ្ជូនប្រើដោយថាមពលអគ្គិសនីដ៏ទំនើបហាក់បី ដូច ជាក្នុងខ្សែភាពយន្តវិទ្យាសាស្រ្ត ។ អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់នៃប្រព័ន្ធនេះគឺទាបជាងការ ចំណាយច្រើន និងការ សាងសង់ លឿនជាងប្រព័ន្ធរថភ្លើងក្រោមដី។

រថយន្តដឹកជញ្ជូនប្រើដោយថាមពលអគ្គិសនីនេះបាន ដាក់បង្ហាញនៅក្នុងការតាំង ពិព័រណ៍អន្តរជាតិ នៅទីក្រុង  ប៉េកាំង។ រថយន្ដក្រុង នេះអាចដឹកអ្នកដំណើរបានរហូតដល់ទៅ 1400 នាក់ និងការធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿន 60km ក្នុង១ម៉ោង។

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ