កែច្នៃក្រវិលកំប៉ុង ឲ្យទៅជារបស់ប្រើប្រាស់

DIY: Aluminum Pop Tab Handbag

0
1175
របស់របរកែច្នៃពីក្រវិលកំប៉ុង
របស់របរកែច្នៃពីក្រវិលកំប៉ុង

របស់ដែលជុំវិញខ្លួនរបស់យើងសុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ប្រសិនបើយើងចេះកែច្នៃរបស់របរទាំងនោះ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដើម្បី ជួយ​ថែរក្សាបរិស្ថានផង។ ជាក់ស្តែងក្រវិលកំប៉ុងក៏អាចកែច្នៃឲ្យទៅជារបស់របរប្រើប្រាស់បានយ៉ាងស្រស់ស្អាត តោះ! សាកល្បងរៀនកែច្នៃក្រវិលកំប៉ុងទាំងអស់អស់គ្នា។

របស់របរកែច្នៃពីក្រវិលកំប៉ុង
របស់របរកែច្នៃពីក្រវិលកំប៉ុង
របស់របរកែច្នៃពីក្រវិលកំប៉ុង
របស់របរកែច្នៃពីក្រវិលកំប៉ុង
របស់របរកែច្នៃពីក្រវិលកំប៉ុង
របស់របរកែច្នៃពីក្រវិលកំប៉ុង