តោះប្រិយមិត្តជាទីស្នេហាទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃចុងសប្តាហ៏ហើយនៅចាំគិតអីទៀត តោះមករំសាយអារម្មណ៍តានតឹងជាមួយនឹងរឿងល្បីៗទាំង៣ ខាងក្រោមនេះជាមួយរោងភាពយន្តលេជេន។ រឿងទាំងបីនេះមានគ្រប់រសជាតិ កុំប្លុកកំប្លែង បែបចម្រៀងពីរោះៗ តុក្កតាស្អាតៗគួរអោយស្រលាញ់ កំសត់ស្រក់ទឹកភ្នែកនិង ភាពយន្តវាយប្រហារ។

ប្រិយមិត្តអាចមើលម៉ោងបញ្ចាំងសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៏នៅខាងក្រោមនេះបាន។ ជួបគ្នានៅលេជេនទាំងអស់គ្នាណា៎អលណប់! #LetsGoLegend

3 Movies This Weekend
3 Movies This Weekend

Movie Trailer – CoCo

3 Movies This Weekend
3 Movies This Weekend

Movie Trailer – អ្នកបម្រើ០០៧

3 Movies This Weekend
3 Movies This Weekend

Movie Trailer – Justice League