តាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ Euro 2016 បានបង្ហោះនៅឈ្មោះកីឡាករទាំង ២៣ រូប របស់ប្រទេស Portugal សំរាប់ យុទ្ធធានាការប្រកួតពាន់រង្វាន់ Euro 2016 នេះ។

Portugal Player List

ក្នុងនោះដែរ ក្រុមជំរើសជាតិ Portugal គឺស្ថិតក្នុង Group F។ ហើយត្រូវប្រកួតជាមួយ៖

• Portugal Vs Iceland (ថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែមិថុនា)
• Portugal Vs Austria (ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៨ ខែមិថុនា)
• Hungary Vs Portugal (ថ្ងៃពុធ ទី២២ ខែមិថុនា)
វីដេអូការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Portugal vs Belgium

https://www.youtube.com/watch?v=saGwHI3fgiY

អត្តបទ៖ Mr. Ravy Jack