កាលពី​ថ្ងៃ ២០ នេះ រឿង Teenage Mutant Ninja Turtles វគ្គ Out of the Shadows ដែល​នឹង​ត្រៀម ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​តាម​រោង​ភាពយន្ត នា​ខែ​ក្រោយ​នេះ បាន​ចេញ​នៅ Trailer ថ្មី​ទី​៤ របស់​ខ្លួន​ហើយ​។

Teenage Mutant Ninja Turtles 2

Teenage Mutant Ninja Turtles 2

Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Teenage Mutant Ninja Turtles 2

នៅ​ក្នុង​វគ្គ នេះ​ដែរ គឺ​មាន​ឈុត​ឆាកប្រយុទ្ធ​គ្នា​រវាង​ក្រុម​និ​ន​ចារ​អណ្តើក​ទាំង​៤ និង​ក្រុម​បី​សាច ដល់​ស្វិតស្វាញ​។ ហើយ​ក៏​មាន​ឈុត​ឆាកកំប្លែង​ផង​ដែរ​។ ចង់​ដឹង​ថា​Trailer ថ្មី​នេះ​ល្អមើល​ប៉ុណ្ណា​!!! សូម​មើល​វី​ដេ​អូ​ខាងក្រោម​៖

អត្តបទ៖ Mr. Ravy Jack