ថ្ងៃនេះមានដំណឹងល្អមួយចង់ប្រាប់!

សម្រាប់ហ្វេនៗដែលចូលចិត្តញ៉ាំពោតលីងនៅរោងភាពយន្តលេជេន ជាពិសេសពោតលីងរសជាតិសារាយសមុទ្រ(Seaweed) លេជេននឹងចាប់ផ្តើមលក់ឡើងវិញ​ ចាប់ពីថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះតទៅ។

ពេលទៅមើលកុននៅលេជេនលើកក្រោយៗ កុំភ្លេចពោតលីងរសជាតិសារាយសមុទ្រ(Seaweed)។ បន្ថែមពីនេះ រោងភាពយន្តលេជេនក៏មានពោតលីងរស់ជាតិផ្សេងៗដែរ ដូចជា រសជាតិផ្អែម(Sweet) ប្រៃ(Salt) ឈីស(Cheese) និង​ ខារាម៊ែល (Caramel) ជាដើម។ ហ្វេនៗអាចមានជម្រើសច្រើនក្នុងការជ្រើសរើសពោតលីងរសជាតិណាដែលអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំ។

អូ!​ភ្លេចប្រាប់! កុំភ្លេចប្រើកាតសមាជិតរបស់លេជេន ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។

Click here to visit our Legend Cinema Website!

ពោតលីង
ពោតលីង