តើអ្នកណាខ្លះចូលចិត្តបុកល្ហុង? ថ្ងៃនេះសូមចេញមុខម្ហូបផ្គាប់ចិត្តលោកអ្នក ដែលជាហ្វេនញុាំបុកល្ហុងម្តងមើល៎! ដឹងតែហូរទឹកភ្នែក ហាមាត់ហើយ មិនមែនលេងសើចទេណា ហិលបស់គេមែន! ឆ្ងាញ់ហូរទឹកភ្នែក កម្មង់ហិលបានហិល ហើយបើឃើញរូបចឹងហើយ ប្រាប់ថាមិនលេបទឹកមាត់​ ក៏មិនជឿដែរ !

ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា

ដូចអ្វីដែលលោកអ្នកធ្លាប់បានដឹងមកហើយ ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា គឹមានលក់មុខម្ហូប ស៊ុបមី មីគាវ ស៊ុបជើងមាន់ ស៊ុបតុងយាុំជើងមាន់ឆ្នាំងភ្លើង ហើយក៏មានការសរសើររសជាតិឆ្ងាញ់ពីអតិថិជនរបស់ខ្លួនថែមទៀតផង ហើយថ្មីៗនេះ ម្ចាស់ហាង រូបស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះ បាននាំមុខម្ហូបថ្មី ដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអតិថិជនចាស់ ថ្មីដែលនិយមមកញាុំអាហារនៅហាងរបស់ខ្លួន ធានាថាលេបទឹកមាត់ និងមុខម្ហូបថ្មីៗ មានដូចជា៖ បុកល្ហុង៧យ៉ាង បុកពោតគ្រឿងសមុទ្រ បុកល្ហុងក្តាមសេះ បុកមីក្តាមប្រៃ និងមុខម្ហូបជាច្រើនផ្សេងទៀត គឺដឹងតែត្រូវមាត់ហើយ ត្រៀមហូរទឹកមាត់អោយហើយទៅ!

ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា

និយាយទៅក្រុមការងារយើងថតបណ្តើរ ស្រក់ទឹកមាត់បណ្តើរ​​ ព្រោះអីទំនងពេក ឃើញភ្លាមស្រក់ទឹកមាត់! មិនមែននិយាយលេងទេណា ជាការពិត ហើយសូមប្រាប់ថានៅមានមុខម្ហូបច្រើនមុខណាស់ ច្រើនជម្រើសតែម្តង!ត្រៀមៗ សាករសជាតិ បុកល្ហុង៧យ៉ាង ម្តងមើល បើម្នាក់ឯងក្លាចញាុំមិនអស់ទេដឹង ចឹងបបួលគ្នាយើងជុំគ្នាល្ងាចនេះ នៅផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា។

ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា

ហាង ផ្ទះយាំុមីម៉ាម៉ា
Tel: 096 516 3022
ទីតាំង៖ នៅជិត Pizza Company ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម

វីដេអូ