បងដឹងអត់ថាអូនឃ្លានចង់ញាុំ ចាំដល់កាល់បានបងទិញអោយអូនញុាំ! ពាក្យទាំងនេះប្រុសៗយើងដឹងហើយនេះជាពាក្យមិត្តស្រីពេលគាត់ចង់ញុាំ គឺត្រូវតែទិញបានអោយគាត់ញុាំមែនអត់? ហើយអាហារដែលក្រុមការងារយើងបង្ហាញថ្ងៃនេះ ប្រហែលជាត្រូវចិត្តមិត្តៗយុវវ័យយើងខ្លាំងហ្មង នោះគឺប្រហិតត្រីចៃអេន រសជាតិបែបថៃល្បីណាស់ណា ឆ្ងាញ់បស់គេមែន តោះប្រុសៗគ្នាយើងត្រៀមអោយហើយទៅ។

ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន

ប្រហិតត្រីចៃអេនគឺជាហ្វ្រេនឆាយលេខ១ពីប្រទេសថៃ ដែលមានរហូតដល់ទៅ៧រសជាតិ មានដូចជា៖ ត្រីស្រួយ បង្គាស្រួយ ប្រហិតសាច់ជ្រូក ប្រហិតរសជាតិម្រះព្រៅ ប្រហិតរសជាតិគ្រឿង ប្រហិតរសជាតិសារ៉ាយ ប្រហិតត្រីអិនទ្រី ស្រួយស្រិបរួមទាំងមានទឹកជ្រលក់3រសជាតិផ្សេងគ្នា មាន(ទឹកអំពិលទុំ, ទឹកជ្រលក់ហិរផ្អែមឆ្ងាញ់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ និងសម្រាប់ក្មេងៗ ហើយជ្រើសរើសបានតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន

ចឹងបើមិត្តស្រីចង់ញាុំឆាប់រកទិញអោយគេទៅ ប្រយ័ត្នគេខឹងណា ហើយអ្នកដែលមិនធ្លាប់សាកស្អីទៅប្រហិតចៃអេន តោះទៅរកបាននៅមុខហាងកាហ្វេ Café Chapayom ចង់ឆ្ងាញ់ ចាំអង្កាលទៀត។

ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន
ប្រហិតត្រីចៃអេន

ហាង ប្រហិតត្រីចៃអេន
ទូរស័ព្ទ៖ 081 363 565
ទីតាំង៖ ផ្លូវ448 ក្បែរសាលាប៊ែលធី ផ្សារដើមថ្កូវ