សឹងតែគ្រប់គ្នាហើយឱ្យតែពេលចេញទៅញាុំអីនៅខាងក្រៅផ្ទះម្តងៗ មិនថាខ្ញុំមិនថាតែលោកអ្នកនោះទេ ចូលចិត្តកន្លែងដែលមានបរិយាកាសល្អ ចូលដល់ភ្លាមមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងមើលទៅស្រឡះភ្នែក ទាំងម្ហូបញុាំឆ្ងាញ់ប្លែកទៀតអ្នកណាក៏ចូលចិត្តដែរ ចឹងក្រុមការងារសូមបង្ហាញហាងមួយកន្លែងដែលនៅម្តុំវត្តដំបូកខ្ពស់ ឈ្មោះថា គោដុត ដំបូកខ្ពស់។

ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់

សម្រាប់អ្នករស់នៅម្តុំវត្តដំបូកខ្ពស់ ប្រាកដជាធ្លាប់បានលឺ ឬបានស្គាល់ខ្លះហើយ ព្រោះអីនៅក្នុងហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់ មានភាពសាមញ្ញុ ប៉ុន្តែបរិយាកាសមើលទៅធ្វើឱ្យយើងមានភាពទាក់ចិត្តតែម្តង ដោយសារការតុបតែង រួមទាំងទីតាំងនៅទីនោះផ្ទាល់មើលទៅគួរឱ្យចង់ចូលញាុំតែម្តង ហើយម្ហូបអាហារផ្សេងៗក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកទៀត តួយ៉ាងដូចដែលម្ហូបប្រចាំហាងនោះគឺ គោដុត ដែលដាក់ដុតនៅចំពីមុខហាងឃើញហើយទំនងញុាំណាស់ អាំងស្រក់ខ្លាញ់ឆេវៗ​ ញាុំជាមួយទឹកប្រហុកហិលៗថាមិនប្លែកមាត់ម៉េចកើត។

ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់

ហើយក្រៅពីគោដុត ក៏នៅមានមុខម្ហូបជាច្រើនផ្សេងទៀត មានទាំងអាហារពេលព្រឹក ហើយពេលល្ងាចក៏មានជាស៊ុបផងដែរ សម្រាប់ឱ្យលោកអ្នកជ្រើសរើសក្នុងការពិសារ និយាយទៅ​សាកសមសំរាប់ការជួបជុំមិត្តភ័ក្រ ក្រុមគ្រួសាររបស់អស់លោកអ្នកតែម្តង! ចឹងហើយបើបបួលគ្នាឱ្យហើយទៅល្ងាចនេះជុំគ្នាញុាំអាហារ ប្តូរបរិយាកាសប្លែកភ្នែក បន្ធូរអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ ជជែកគ្នាលែងបណ្តើរ ពិសារអាហារបណ្តើររឿងអីថាមិនសាកនោះ។

ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់

ហាង គោដុត ដំបូកខ្ពស់
លេខទូរស័ព្ទ៖ 087 71 76 78 / 016 71 76 78
ទីតាំង៖ ខ្លោងទ្វារវត្តដំបូកខ្ពស់ (តាមផ្លូវ271 ចុះប្រហែល200ម៉ែត្រ)
បើកលក់ចាប់ពីម៉ោង 6ព្រឹក ដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ (ពេលព្រឹក)
បើកលក់ចាប់ពីម៉ោង 3ល្ងាច ដល់ម៉ោង11យប់ (ពេលល្ងាច)

វីដេអូ