ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ

ឆ្នេរលំហែរកាយ ជាវិសាលភាពមួយដ៏ធំធេងក្នុងការស្រូបយកភ្ញៀវទេសចរ ក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកអោយមកកំសាន្តលំហែរកាយបានទេសភាពនៃតំបន់ឆ្នេរស្រស់ស្អាត ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដ៏មានសក្ដានុពលផ្នែកទេសចរណ៍ផងដែរ។

ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ

ដូចនេះហើយទាំងភ្ញៀវជាតិ ទាំងអរន្តជាតិ តែងតែទៅកំសាន្តនៅទីនោះដើម្បីកាត់ភាពស្មុកស្មាញ អង្គុយស្តាប់សំលេងទឹករលកបន្ធូរអារម្មណ៍ បន្ទាប់ពីមមាញឹកជាមួយការងារទាំងឡាយ ក្នុងនោះផងដែរ យើងក៏អាចញុាំរបស់ប្លែកៗ ដែលបងប្អូនខ្មែរយើង ឆ្លៀតបង្កើតរបរបន្ថែមដោយអ្នកខ្លះរែក អ្នកខ្លះជិះកង់មកលក់ដល់ទីកន្លែងកំសាន្តផ្ទាល់តែម្តង ចឹងចង់ដឹងថាតើមានរបស់ញុាំអ្វីខ្លះទៅ តោះទស្សនាទាំងអស់គ្នា បើបានទស្សនាហើយ ជួយដាក់ឈ្មោះអោយផង ។

ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ
ឆ្នេរលំហែរកាយ

ទីតាំង៖ ឆ្នេរលំហែរកាយ

វីដេអូ

ប្តូរបរិយាកាសមក ឆ្នេរលំហែរកាយ ចង់ដឹងមានរបស់អីញាុំខ្លះអត់?

ប្តូរបរិយាកាសមក ឆ្នេរលំហែរកាយ ចង់ដឹងមានរបស់អីញាុំខ្លះអត់?ម៉ោះ! មកកំសាន្តនៅឆ្នេរលំហែរកាយ ដើម្បីកាត់ភាពស្មុកស្មាញ អង្គុយស្តាប់សំលេងទឹករលកបន្ធូរអារម្មណ៍ បន្ទាប់ពីមមាញឹកជាមួយការងារទាំងឡាយ ក្នុងនោះផងដែរ យើងក៏អាចញុាំរបស់ប្លែកៗ ដែលបងប្អូនខ្មែរយើង ឆ្លៀតបង្កើតរបរបន្ថែមដោយអ្នកខ្លះរែក អ្នកខ្លះជិះកង់មកលក់ដល់ទីកន្លែងកំសាន្តផ្ទាល់តែម្តង…អានបន្ត៖ https://kspg.tv/article/24939

បាន​បង្ហោះ​ដោយ Facetaste នៅ 24 មីនា 2018